본문 바로가기 주메뉴 바로가기 사이드메뉴 바로가기

코린트

close open

TRUY CẬP NHANH

TRUY CẬP NHANH

Sản phẩm mới xem 0

  prev
  /
  next

  Sản phẩm gợi ý 0

   prev
   /
   next

   GIỎ HÀNG 0

    prev
    /
    next

    YÊU THÍCH 0

     prev
     /
     next

     CHUYỂN KHOẢN

     • 신한은행 (Shinhan) 110-485-968362
     • Người nhận : 김지엽 (Kim Ji Yeob)

     HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

     • 070-4242-6038
     • MỞ :  09:00 ~ 18:00
     • NGHỈ TRƯA :  12:00 ~ 13:00
     • NGHỈ : Cuối tuần và Quốc lễ
     TOP BOTTOM

     ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

     Trước khi đăng ký hội viên vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng.

     Điều khoản tiêu chuẩn thương mại điện tử (Internet Cyber ​​Mall)

     Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn số 10023
     (Sửa đổi ngày 19 tháng 9 năm 2014)

     Điều 1 (Mục đích)

     Thỏa thuận này được thực hiện bằng cách sử dụng dịch vụ liên quan đến Internet (sau đây gọi là "Dịch vụ") được cung cấp bởi CTMall (sau đây gọi là "Mall") được điều hành bởi công ty (đăng ký giao dịch trực tuyến). Sau đây quy định nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của người dùng.

      ※ Tuân thủ các Điều khoản và Quy định về thương mại điện tử khi sử dụng bằng PC, thiết bị không dây.

     Điều 2 (Định nghĩa)

     "Mall" có nghĩa là một địa điểm kinh doanh ảo do công ty thiết lập để giao dịch hàng hóa và dịch vụ sử dụng các phương tiện thông tin và truyền thông như máy tính để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ (sau đây gọi là "hàng hóa") cho người dùng. "Mall" cũng được hiểu là một trung tâm mua sắm trực tiếp.

       "Người dùng" nghĩa là thành viên hoặc không phải thành viên truy cập vào Mall và nhận các dịch vụ do Mall cung cấp theo các Điều khoản và Điều kiện cụ thể.

       "Thành viên" nghĩa là người đã đăng ký làm thành viên của Mall và có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ do Mall cung cấp.

       "Không phải thành viên" có nghĩa là người không tham gia thành viên nhưng sử dụng các dịch vụ do Mall cung cấp.

     Điều 3 (Đặc điểm kỹ thuật, giải thích và sửa đổi các điều khoản)

        ① Mall cung cấp các thông tin về: Điều khoản sử dụng, Tên công ty, Địa chỉ Công ty (bao gồm cả địa chỉ xử lý khiếu nại của người tiêu dùng), số điện thoại, số fax, địa chỉ email, số đăng ký kinh doanh, số đăng ký kinh doanh trực tuyến, người quản lý thông tin cá nhân. Các thông tin này phải được đăng tải trên trang chính của CTmall để người dùng dễ dàng nhận biết.Tuy nhiên, nội dung của thỏa thuận có thể được cung cấp cho người dùng thông qua màn hình kết nối.

       ② Mall sẽ hiển thị các nội dung quan trọng như điều khoản huỷ, trách nhiệm giao hàng, điều kiện hoàn tiền trên cửa sổ kết nối hoặc cửa sổ riêng để người dùng có thể hiểu các nội dung này trước khi đồng ý điều khoản của Mall.

     ③ Mall có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng trong phạm vi quy định của "Luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử", "Luật quy định của điều khoản", "Luật cơ bản về giao dịch điện tử và tài liệu điện tử", "Luật giao dịch tài chính điện tử", "Luật khuyến khích sử dụng và bảo vệ thông tin "," Luật về bán hàng tại nhà" và "Luật cơ bản của người tiêu dùng".

       ④ Trong trường hợp Mall sửa đổi điều khoản thì phải ghi rõ ngày và lý do sửa đổi sẽ được chỉ định trên màn hình chính của Mall kèm theo các điều khoản sửa đổi trước khi áp dụng 7 ngày.
          Tuy nhiên, nếu thay đổi các điều khoản gây bất lợi cho người sử dụng thì phải công bố trước ít nhất 30 ngày. Trong trường hợp này, Mall sẽ so sánh rõ ràng nội dung trước và sau khi sửa đổi và hiển thị nội dung để thuận tiện cho người dùng.

        ⑤ Trong trường hợp Mall sửa đổi điều khoản, các điều khoản và điều kiện được sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho các giao dịch được ký kết sau ngày sửa đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu người dùng đồng ý và gửi yêu cầu muốn áp dụng điều khoản mới theo quy định của điều 3 thì Mall sẽ áp dụng điều khoản mới cho giao dịch của người dùng.

       ⑥ Các nội dung không được quy định trong các Điều khoản này và việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi "Luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử", "Luật điều chỉnh các điều khoản", "Nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử".

     Điều 4 (Cung cấp và thay đổi dịch vụ)

        ① Mall thực hiện các nhiệm vụ sau.

         1. Cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ và ký kết hợp đồng mua bán
         2. Giao hàng hóa hoặc dịch vụ mà hợp đồng mua bán ký kết
         3. Các nhiệm vụ khác do Mall chỉ định

        ② Mall có thể thay đổi nội dung hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được cung cấp bởi các hợp đồng trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thay đổi thông số kỹ thuật. Trong trường hợp này, Mall phải xác định rõ nội dung thay đổi, ngày cung cấp và thông báo kịp thời tại nơi cung cấp thông tin hàng hóa hoặc dịch vụ hiện tại.

        ③ Trong trường hợp thay đổi nội dung dịch vụ đã ký hợp đồng với người dùng vì các lý do như hết hàng hoặc thay đổi thông số kỹ thuật, Mall sẽ lập tức thông báo ngay cho người dùng về lý do thay đổi.

        ④ Trong trường hợp thay đổi như mục trên, Mall sẽ bồi thường các thiệt hại cho người dùng. Tuy nhiên Mall sẽ không phải bồi thường nếu chứng minh được việc thay đổi do tác động từ hoàn cảnh khách quan, không thuộc lỗi của Mall.

     Điều 5 (Ngừng cung cấp dịch vụ)

        ① Mall có thể tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ để bảo trì, thay thế hoặc do gián đoạn thông tin, lỗi hư hỏng các phương tiện truyền thông như máy tính.

        ② Mall sẽ bồi thường các thiệt hại cho người dùng hoặc bên thứ ba do gián đoạn cung cấp dịch vụ vì các lý do như khoản 1. Tuy nhiên Mall sẽ không phải bồi thường nếu chứng minh được việc thay đổi do tác động từ hoàn cảnh khách quan, không thuộc lỗi của Mall.

     ③ Khi không thể cung cấp dịch vụ do chuyển đổi mặt hàng kinh doanh, từ bỏ hoạt động kinh doanh hoặc sáp nhập giữa các doanh nghiệp, Mall sẽ thông báo cho người dùng theo phương pháp được nêu trong Điều 8 và bồi thường cho người dùng theo chính sách của Mall. Trong trường hợp Mall không thông báo tiêu chuẩn bồi thường, Mall sẽ trả cho người dùng bằng tiền hoặc hiện vật tương đương theo giá trị tiền tệ của milage hoặc điểm mà người dùng tích luỹ trong Mall.

     Điều 6 (Đăng ký thành viên)

        ① Người dùng gửi thông tin thành viên theo mẫu đăng ký của Mall, đồng ý với các điều khoản này và đăng ký thành viên.

        ② Mall phê duyệt đăng ký thành viên theo khoản 1, trừ những trường hợp như sau:

         1. Nếu trước đó, người nộp đơn đã mất tư cách thành viên theo Khoản 3 Điều 7 của Điều khoản Mall. Tuy nhiên, Mall sẽ phê duyệt thành viên nếu thời gian mất tư cách thành viên do Khoản 3 Điều 7 đã hết ba năm.
         2. Nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót hoặc sai sót trong nội dung đăng ký
         3. Nếu xác định rằng việc phê duyệt đăng ký thành viên sẽ gây ảnh hưởng tới điều kiện kĩ thuật của Mall

        ③ Thời điểm công nhận thành viên là khi thông báo phê duyệt thành viên được gửi đến thành viên.

        ④ Nếu có bất kì thay đổi nào trong các nội dung đã đăng ký tại thời điểm đăng ký thành viên, thành viên phải thông báo cho Mall trong một khoảng thời gian nhất định để sửa đổi thông tin thành viên.

     Điều 7 (Rút hoặc đình chỉ tư cách thành viên)

        ① Thành viên có thể yêu cầu Mall huỷ tư cách thành viên và Mall phải ngay lập tức xử lý yêu cầu này.

        ② Mall có thể hạn chế hoặc đình chỉ tư cách thành viên vì một trong những lý do sau đây:

         1. Điền thông tin sai tại thời điểm đăng ký thành viên
         2. Không thanh toán các khoản nợ liên quan đến việc sử dụng hàng hóa mua tại Mall hoặc các trung tâm thương mại khác.
         3. Đe dọa trật tự thương mại điện tử, chẳng hạn như can thiệp vào việc sử dụng Mall của người khác hoặc đánh cắp thông tin
         4. Vi phạm các quy định của luật pháp hoặc điều khoản của Mall, hoặc thực hiện các hành vi trái với trật tự và đạo đức công cộng.

        ③ Mall có thể huỷ tư cách thành viên nếu sau khi bị giới hạn hoặc đình chỉ, thành viên phạm lại lỗi từ hai lần trở lên và không điều chỉnh, sửa đổi trong vòng 30 ngày.

        ④ Khi Mall huỷ tư cách thành viên, nội dung đăng ký của thành viên sẽ hoàn toàn bị phong toả.Trước khi phong toả nội dung đăng ký thành viên, Mall phải thông báo cho thành viên trước 30 ngày.

     Điều 8 (Thông báo cho thành viên)

       ① Khi Mall thông báo cho thành viên, thành viên có thể đăng ký địa chỉ email nhận thông báo cho Mall.

       ② Mall có thể thông báo bằng cách đăng lên bảng tin khi phải thông báo cho nhiều thành viên không xác định. Tuy nhiên, Mall sẽ thông báo riêng cho thành viên trong trường hợp phát sinh vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến các giao dịch của thành viên.

     Điều 9 (Đơn mua hàng)

        ① Người dùng đăng ký mua hàng theo các phương pháp sau hoặc tương tự, và Mall phải thông báo, giải thích để người dùng nắm bắt các nội dung này dễ dàng nhất.

         1. Tìm kiếm và chọn hàng hóa
         2. Nhập họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email (hoặc số điện thoại di động)
         3. Xác nhận nội dung của các điều khoản và điều kiện, các dịch vụ với quyền hạn chế huỷ đơn hàng, chi phí vận chuyển và lắp đặt, v.v.
         4. Thông báo đồng ý Điều khoản sử dụng này và xác nhận hoặc từ chối 3 điều trên.
         5. Xác nhận hoặc đồng ý về các điều khoản mua hàng của Mall
         6. Chọn phương thức thanh toán

     ② Nếu Mall cần cung cấp hoặc ký gửi thông tin cá nhân của người mua cho bên thứ ba thì phải được sự đồng ý của người mua tại thời điểm mua thực tế và sẽ không yêu cầu người mua phải đồng ý toàn diện trước khi đăng ký thành viên. Trong trường hợp này, Mall phải chỉ định các mục thông tin cá nhân cần cung cấp, bên thứ ba sẽ nhận thông tin cá nhân, mục đích, phương thức và thời gian sử dụng thông tin cá nhân của bên thứ ba.
     Tuy nhiên, trong trường hợp có luật pháp và quy định khác, chẳng hạn như trường hợp Uỷ thác thông tin cá nhân theo Điều 25, Khoản 1 của「Luật quảng bá và bảo vệ thông tin và truyền thông mạng」thì Mall sẽ tuân theo quy định của các luật này.

     Điều 10 (Thiết lập hợp đồng)

        ① Mall có thể không chấp nhận đăng ký mua hàng như Điều 9 trong các trường hợp sau. Tuy nhiên, nếu ký hợp đồng với trẻ vị thành niên nhưng không nhận được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật thì Mall có thể huỷ hợp đồng.

         1. Nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót,
         2. Khi trẻ vị thành niên mua hàng hóa và dịch vụ bị cấm theo Luật bảo vệ vị thành niên, chẳng hạn như thuốc lá và rượu
         3. Nếu xác định rằng việc phê duyệt đăng ký thành viên sẽ gây ảnh hưởng tới điều kiện kĩ thuật của Mall

       ② Thời điểm công nhận đơn mua hàng là khi thông báo phê duyệt mua hàng được gửi đến thành viên dưới dạng thông báo xác nhận theo quy định tại Điều 12 (1).

       ③ Việc công nhận đơn mua hàng của Mall phải bao gồm thông tin về tính khả dụng của đơn đặt hàng của người dùng, khả năng hủy hoặc đổi đơn đặt hàng.

     Điều 11 (Phương thức thanh toán) Thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ mua tại Mall có thể được thực hiện theo một trong các cách sau. Tuy nhiên Mall không thể thu thêm bất kỳ khoản hoa hồng nào vào thanh toán hàng hóa cho phương thức thanh toán của người dùng.

         1. Chuyển khoản qua điện thoại, internet banking, email banking
         2. Thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng
         3. Gửi tiền trực tuyến
         4. Thanh toán bằng tiền điện tử
         5. Thanh toán khi nhận
         6. Thanh toán theo số điểm tích luỹ trên Mall như mileage
         7. Thanh toán bằng phiếu mua hàng được ký kết với Mall hoặc được Mall công nhận
         8. Thanh toán bằng các phương thức thanh toán điện tử khác

     Điều 12 (Thông báo xác nhận, thay đổi hoặc hủy đơn mua hàng)

     ① Mall sẽ gửi xác nhận mua hàng trong trường hợp có đơn mua hàng.

       ② Người dùng có thể yêu cầu thay đổi hoặc hủy đăng ký mua ngay sau khi nhận thông báo xác nhận và thấy có thông tin không nhất quán hoặc yêu cầu huỷ đơn trước khi giao hàng, . Tuy nhiên, nếu đơn hàng này đã được thanh toán thì phải huỷ đơn hàng theo thủ tục quy định tại Điều 15.

     Điều 13 (Cung cấp hàng hóa)

        ① Mall thực hiện các biện pháp cần thiết khác như thiết lập đơn hàng, đóng gói, vv để có thể giao hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi đơn đặt hàng, trừ khi có thỏa thuận riêng về thời gian cung cấp của người dùng và hàng hóa .
     Tuy nhiên, nếu Mall đã nhận được tất cả hoặc một phần thanh toán đơn hàng, Mall sẽ xử lý đơn hàng trong vòng 3 ngày làm việc. Tại thời điểm này, Mall thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng người dùng có thể kiểm tra quy trình cung cấp và tiến độ của hàng hóa.

        ② Mall chỉ định hàng hóa sẽ gửi cho người dùng, chi phí vận chuyển, thời gian vận chuyển cho từng phương tiện. Nếu thời gian vận chuyển kéo dài so với thông báo từ trước, Mall phải phải bồi thường thiệt hại cho người dùng.
     Tuy nhiên nếu Mall chứng minh rằng việc chậm chễ này xuất phát từ lý do khách quan thì sẽ không phải bồi thường.

     Điều 14 (Hoàn tiền)Nếu hàng hoá người dùng đăng ký mua không được giao hoặc cung cấp vì lý do như hết hàng, Mall phải thông báo cho người dùng không chậm trễ và nếu đơn hàng đã được thanh toán thì Mall phải hoàn tiền cho người dùng trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi nhận được khoản thanh toán hoặc thực hiện các hành động hoàn trả cần thiết.

     Điều 15 (Huỷ đơn hàng)

        ① Người dùng đã đăng ký mua hàng có thể huỷ đơn hàng trong vòng 7 ngày, kể từ này nhận được một thông báo xác nhận theo Điều 13, Khoản 2 của 「Luật bảo vệ người tiêu dùng về thương mại điện tử」
     (Trường hợp việc cung cấp hàng muộn hơn so với thời điểm nhận thông báo xác nhận này thì đây là ngày bắt đầu cung cấp hàng hoặc nhận hàng hóa).

     Tuy nhiên, nếu quy định này có sai khác với "Luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử" thì sẽ tuân theo quy định của luật này.

        ② Người dùng không thể trả lại hoặc đổi hàng nếu hàng hóa được giao trong các trường hợp sau.

         1. Nếu hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng do trách nhiệm của người dùng (Tuy nhiên, nếu nội dung của hàng hóa bị hư hỏng do phải kiểm tra nội dung của hàng hóa, thì người dùng vẫn có thể trả hoặc đổi hàng)
         2. Nếu giá trị của hàng hóa đã giảm đáng kể do việc sử dụng của người dùng
         3. Nếu giá trị của hàng hóa đã giảm đáng kể đủ để gây khó khăn cho việc bán lại
         4. Nếu hàng hoá có khả năng bị sao chép cao và bị hư hỏng trạng thái đóng gói của món hàng gốc

       ③ Trong trường hợp từ mục 2 đến mục 4 của khoản 2, Mall phải thông báo rõ các nội dung hạn chế trả lại hoặc đổi hàng để người dùng dễ dàng theo dõi. Nếu Mall không thông báo rõ các nội dung này thì người dùng được quyền trả lại hoặc đổi hàng.

       ④ Mặc dù có các quy định của khoản 1 và khoản 2 nhưng nếu nội dung hàng hoá nhận được khác với nội dung trong quảng cáo hoặc hợp đồng thì trong vòng 3 tháng, kể từ khi nhận được hàng người dùng được quyền trả lại hoặc đổi hàng trong vòng 30 ngày, kể từ khi phát hiện ra sự sai khác này.


     Điều 16 (Hiệu lực trả hoặc đổi hàng)

      ① Mall hoàn lại tiền hàng đã trả trong vòng 3 ngày làm việc nếu người dùng trả lại hàng hóa. Trong trường hợp này, khi Mall trì hoãn việc hoàn trả hàng hóa cho người dùng, tiền lãi do trả chậm được tính bằng cách nhân lãi suất chậm được quy định tại Điều 21-2 "Luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử".

      ② Khi hoàn trả tiền trên Mall, khi người dùng thanh toán tiền hàng sử dụng phương tiện thanh toán như thẻ tín dụng hoặc tiền điện tử thì Mall phải nhanh chóng liên hệ với đơn vị cung cấp phương tiên thanh toán này để yêu cầu dừng hoặc huỷ thanh toán này.

      ③ Trong trường hợp yêu cầu trả hoặc đổi hàng, người dùng sẽ chịu chi phí vận chuyển khi trả lại hàng. Mall không yêu cầu tiền phạt hoặc đền bù vì lý do người dùng yêu cầu trả hoặc đổi hàng.Tuy nhiên, nếu nội dung của hàng hóa khác với nội dung hiển thị, quảng cáo hoặc nội dung của hợp đồng thì Mall sẽ chịu chi phí cần thiết cho việc trả lại hàng hóa.

      ④ Khi người dùng mua và nhận hàng, Mall thông báo rõ cho người dùng về việc chịu trách nhiệm chi phí đổi, trả hàng.

     Điều 17 (Bảo vệ quyền riêng tư)

     ① Mall thu thập các thông tin cá nhân tối thiểu của người dùng để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ.

       ② Mall không thu thập trước các thông tin cần thiết cho việc thực hiện mua hàng tại thời điểm đăng ký thành viên. Tuy nhiên, Mall có thể yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân cụ thể để xác nhận danh tính nhằm thực hiện các nghĩa vụ theo luật pháp trước khi xác nhận mua hàng.

       ③ Khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, Mall sẽ thông báo cho người dùng về mục đích sử dụng và yêu cầu người dùng đồng ý với việc này.

       ④ "Trung tâm mua sắm" không thể sử dụng thông tin cá nhân được thu thập cho các mục đích khác ngoài mục đích thu thập Thông tin như ban đầu. Khi muốn sử dụng cho mục đích mới hoặc muốn cung cấp cho bên thứ ba, Mall sẽ thông báo cho người dùng và yêu cầu người dùng đồng ý với việc này.Tuy nhiên, Mall có quyền sử dụng Thông tin mà không cần hỏi ý kiến người dùng khi được pháp luật yêu cầu.

        ⑤ Nếu Mall cần có sự đồng ý của người dùng theo khoản 3 và 4, Mall phải cung cấp danh tính (cơ quan, họ tên và số điện thoại, liên hệ khác) của người phụ trách quản lý thông tin cá nhân; mục đích thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân, Thông tin của bên thứ ba (người nhận cung cấp Thông tin, mục đích sử dụng Thông tin, nội dung Thông tin được cung cấp) theo khoản 2 Điều 22 của "Luật khuyến khích sử dụng thông tin và bảo vệ mạng thông tin và truyền thông. Người dùng có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào.

        ⑥ Người dùng có thể yêu cầu Mall cho đọc và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào và trung tâm mua sắm có nghĩa vụ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết. Nếu người dùng yêu cầu sửa đổi thông tin, Mall không sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi thông tin được sửa.

       ⑦ Mall phải giới hạn người xử lý thông tin cá nhân của người dùng ở mức tối thiểu để bảo vệ thông tin cá nhân và không chịu trách nhiệm về việc mất, đánh cắp hoặc rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng bao gồm thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, và Mall phải chịu trách nhiệm về việc mất thông tin cá nhân của người dùng do mất, trộm cắp, rò rỉ, cung cấp thông tin cho của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, thay đổi Thông tin cá nhan.

       ⑧ Mall hoặc bên thứ ba nhận thông tin cá nhân phải ngay lập tực huỷ bỏ thông tin sau khi đã đạt được mục đích sử dụng.

       ⑨ Mall không thiết lập mục "Đồng ý" về việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân như đã chọn trước. Ngoài ra, Mall phải thông báo rõ những dịch vụ bị giới hạn khi người dùng từ chối đồng ý với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân. Nếu các nội dung đề nghị cung cấp Thông tin cá nhân không phải là bắt buộc thì người dùng không bị từ chối hay giới hạn sử dụng các dịch vụ của Mall.

     Điều 18 (Nghĩa vụ của Mall)

        ① Mall sẽ không thực hiện các hành vi vi phạm luật pháp và các quy định hoặc hành vi trái với trật tự xã hội. Mall sẽ cố gắng hết sức để cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên tục và uy tín theo quy định trong Điều khoản này.

        ② Mall phải có hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng (bao gồm thông tin tín dụng) để người dùng có thể sử dụng dịch vụ Internet một cách an toàn.

        ③ Mall phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người dùng do hành vi quảng cáo và hiển thị bất hợp pháp quy định tại Điều 3 của "Luật công bằng trong quảng cáo".

        ④ Mall không gửi email mang tính thương mại khi người dùng không mong muốn.

     Điều 19 (Nghĩa vụ đối với ID và mật khẩu thành viên)

        ① Thành viên chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu ngoại trừ Điều 17.

        ② Thành viên sẽ không cho phép bên thứ ba sử dụng ID và mật khẩu.

        ③ Nếu thành viên phát hiện ID và mật khẩu bị bên thứ ba đánh cắp hoặc sử dụng thì phải nhanh chóng thông báo cho Mall, tuân theo hướng dẫn hay chỉ thị của Mall.

     Điều 20 (Nghĩa vụ của người dùng) Người dùng không được thực hiện các hành vi sau.

         1. Đăng ký hoặc đổi thông tin sai lệch
         2. Ăn cắp thông tin của người khác
         3. Thay đổi thông tin đăng trên Mall
         4. Gửi hoặc đăng thông tin (chương trình máy tính) ngoài thông tin do Mall đăng
         5. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mall hoặc của bên thứ ba khác
         6. Làm ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín, gián đoạn công việc kinh doanh của Mall hoặc của bên thứ ba khác
         7. Tiết lộ hoặc đăng nội dung, hình ảnh, âm thanh tục tĩu hoặc bạo lực trên Mall

     Điều 21 (Mối quan hệ giữa Mall và Mall được liên kết)

       ① Khi Mall liên kết với một Mall thứ cấp khác (ví dụ: siêu liên kết bao gồm các ký tự, hình ảnh và hình ảnh chuyển động), thì sẽ gọi là Mall chủ và Mall liên kết.
     ② Nếu Mall chủ thông báo trên trang chính hoặc trên cửa sổ pop-up rằng không chịu trách nhiệm cho các giao dịch độc lập của người dùng và Mall liên kết thì Mall chủ sẽ không phải chịu trách nhiệm cho các giao dịch này.


     Điều 22 (Bản quyền và hạn chế sử dụng)

       ① Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác được tạo bởi Mall và thuộc về Mall.

       ② Người dùng không được sao chép, tuyên truyền, xuất bản, phân phối, phát sóng hoặc dùng các phương thức khác để phát tán thông tin đăng tải trên Mall vào mục đích thương mại hoặc cung cấp cho bên thứ ba khác mà không được sự đồng ý của Mall.

        ③ Mall phải thông báo và xin ý kiến người dùng khi sử dụng bản quyền thuộc về người dùng theo Điều khoản.

     Điều 23 (Giải quyết tranh chấp)

        ① Mall sẽ thiết lập và vận hành cơ chế xử lý bồi thường các khiếu nại hợp pháp của người dùng.

        ② Mall sẽ ưu tiên xử lý các khiếu nại và nhận xét của người dùng. Tuy nhiên, nếu việc xử lý gặp khó khăn, Mall sẽ nhanh chóng thông báo cho người dùng về lý do và lịch trình xử lý.

     ③ Khi có đơn xin giảm thiệt hại từ người dùng liên quan đến tranh chấp thương mại điện tử giữa Mall và người dùng, tranh chấp có thể phải chịu sự phân xử của Ủy ban Thương mại Công bằng hoặc tỉnh trưởng, thị trưởng.

     Điều 24 (Luật tài phán và luật điều chỉnh)

     ① Vụ kiện liên quan đến tranh chấp giữa Mall và người dùng liên quan đến thương mại điện tử sẽ căn cứ theo địa chỉ của người dùng tại thời điểm xảy ra vụ việc. Nếu không có địa chỉ thẩm quyền này thuộc về tòa án quận tại nơi cư trú. Tuy nhiên, nếu địa chỉ hoặc nơi cư trú của người sử dụng tại thời điểm nộp đơn không rõ ràng hoặc nếu người dùng là cư dân nước ngoài, người dùng sẽ nộp cho tòa án có thẩm quyền theo Luật tố tụng dân sự.

     ② Luật pháp của Hàn Quốc áp dụng cho các vụ kiện thương mại điện tử được đệ trình giữa Mall và người dùng.
     회원님의 소중한 개인정보 보호를 위해 Mật khẩu를 주기적으로 변경하시는 것이 좋습니다.
     현재 Mật khẩu
     Mật khẩu mới
     신규 Xác nhận mật khẩu
     6~20자, 영문 대소문자 또는 숫자 ký tự đặc biệt 중 2가지 trở lên 조합